image banner
Công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường khai báo y tế điện tử trên các phần mềm: http://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19 

2022 © Trường THCS Xã Đất Mới
Điện thoại: 0984979712
Email: c2datmoi.pgdnamcan@camau.edu.vn
Địa chỉ: Ấp Ông Chừng, Xã Đất Mới, Năm Căn, Cà Mau

Đăng nhập hệ thống